Glavobolje - Apoteka Sombor

Traži
Go to content

Main menu

Glavobolje

Savetovanja > Glavobolje


Glavobolje su stvarne – nisu samo u našoj glavi!

Glavobolje predstavljaju jedan od najčešćih poremećaja nervnog sistema.
Svestska zdravstvena organizacija procenjuje da:

  • 47% odraslih osoba ima bar jednu epizodu glavobolje u toku jedne godine.

  • Više od 10% pacijenata koji pate od glavobolje boluju od migrene.

  • 2 – 4% svetske populacije boluje od hronične glavobolje.

  • 1-1,4% u opšte populacije pati od glavobolje uzrokovane prekomernom upotrebom analgetika, 5% žena u pedesetim godinama starosti i 80% pacijenata koji boluju od hronične glavobolje.

 

Širom sveta, glavobolje su potcenjene, neprepoznate i neadekvatno lečene. Prema podacima SZO svaki drugi čovek koji pati od glavobolje leči se sam, bez konsultacije sa zdravstvenim radnicima. Razlozi su sledeći:
- većina pacijenata pati od blagih i ne toliko čestih epizoda tenzione glavobolje ili migrene, koje se mogu ublažiti ili otkloniti primenom odgovarajućeg dijetetsko-higijenskog režima ili izbegavanjem provocirajućih faktora,
- većina lekova za lečenje glavobolja (paracetamol i NSAIL) je registrovana kao lekovi sa režimom izdavanja bez recepta, pa se mogu kupiti u apoteci bez preporuke lekara,
-  društvo glavobolje ne tretira kao bolest, već kao izgovor da se izbegnu obaveze i odgovornosti, što kod pacijenata stvara osećaj stida zbog čega izbegavaju posetu lekaru, pa često trpe bol ili podležu samolečenju.
Samolečenje često ne bude odgovarajuće, jer mnogi pacijenti ne znaju od koje vrste glavobolje boluju i nisu svesni da postoje bezbedniji analgetici koje im može preporučiti farmaceut u apoteci ili efikasniji analgetici koje mogu dobiti po preporuci lekara.

 

Prepoznavanje vrste glavobolje je ključni korak u odabiru lekova.

U zavisnosti od uzročnika glavobolje mogu biti primarne i sekundarne.
Primarne glavobolje su one čiji je uzrok nepoznat. Tu spadaju:


Sekundarne glavobolje se javljaju kao posledica:
- neke druge bolesti ili stanja (tumora, glaukoma zatvorenog ugla, aneurizmi, meningitisa, encefalitisa,...),
- upotrebe nekih lekova i
- uzrokovane su prekomernom upotrebom analgetika.

 


 
Back to content | Back to main menu