Vizija i misija - Apoteka Sombor

Traži
Go to content

Main menu

Vizija i misija

O nama > Apoteka Danas


VIZIJA


Apoteka Sombor teži da afirmiše nova znanja i veštine svakog zaposlenog, kako bi tim farmaceut – farmaceutski tehničar mogao maksimalno iskazati svoj profesionalni potencijal u pružanju farmaceutske zdravstvene zaštite. Vođeni principima i zahtevima Dobre apotekarske prakse, uz kontinuirano stručno usavršavanje i praćenje savremenih stručnih i naučnih dostignuća u svim oblastima farmaceutske nauke, pre svega farmakoterapije, zaposleni će moći da pruže visok kvalitet usluga i proizvoda, i da komunikaciju prilagode individualnim potrebama svakog korisnika.
Apoteka Sombor odovorno upralja zaštitom životne sredine po principu stalnog poboljšanja usluga i opreme i poštovanjem zakonske regulative.

Apoteka Sombor ima tradiciju u izradi i kontroli magistralnih i galenskih lekova, kadrovski je osposobljena i ima odličan portfolio galenskih proizvoda, te tako pretenduje da postane regionalni lider u ovom segmentu. Ovaj kvalitet je prepoznat od strane osnivača, koji Apoteci Sombor pruža svu podršku kako bismo u narednom periodu proširili svoje proizvodne kapacitete.
Cilj nam je, pre svega, zadovoljan korisnik, a zadovoljstvo osnivača i poslovnih partnera, učiniće to da i zaposleni budu motivisani i zadovoljni što su deo ovakvog kolektiva.
MISIJA


Apoteka Sombor pruža farmaceutsku zdravstvenu zaštitu, radeći prvenstveno na promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Edukacijom, utiče na zdravstveno vaspitanje građana i podizanju svesti o značaju pravilnog i redovnog korišćenja lekova i preveniranju komplikacija hroničnih bolesti. Na taj način uključuje svakog pojedinca da aktivno radi na brizi za svoje zdravlje.

Da bi se ostvarila uloga apoteke kao neizostavne karike u lancu primarne zdravstvene zaštite, Apoteka Sombor obezbeđuje:

· kvalitetno i kontinuirano medicinsko snabdevanje gradjana, zdravstvenih ustanova i dr. organizacija

· kontrolu ispravnosti ulaznih sirovina i gotovih proizvoda
· izradu i promet magistralnh i galenskih lekova
· izradu lekovitih i kozmetickih preparata
· kontinuiranu edukaciju zaposlenih
· nastavnu bazu za farmaceute i farmaceutske tehničare.

Svoju Misiju Apoteka Sombor ostvaruje doslednim poštovanjem svih zakonskih normi u ovoj oblasti, principa Dobre apotekarske prakse, etičkih načela, stalnim stručnim usavršavanjem svog kadra, unapređenjem postojećih i uvođenjem novih usluga i metoda rada, kao i stalnim poboljšanjem uslova rada u apotekama.
 
Back to content | Back to main menu